• Klæbuveien 194, 7037 Trondheim
 • +47 908 101 50
 • firmapost@metertech.no

MeterTech

"Nøyaktighet du kan gå god for"

SIDAM

 

 • Komponentregister for oppfølging, drift og vedlikehold av komponenter i nettet
 • Administrasjon av stikkprøver
 • Administrasjonssystem for felt og lab kontroller
 • Montasjeoppfølgingssystem
 • Økonomisk oversikt over komponenter

Feltkontroll El

Vi kan:

 • Anleggskontroll i distribusjonsnettet
 • Anleggskontroll i regionalnett
 • Målepunktskontroll i sentralnettet (målekjede)
 • Oppfølgingskontroll av montasje
 • Laboratoriet tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025
 • Vårt kalibreringslaboratorium er akkreditert av Norsk Akkreditering med CAL 043

Nedlastinger:

Labkontroll El

Lang erfaring tilsier at det kan oppstå flere feilkilder i et målerarrangement som kan gi store økonomiske konsekvenser. Ved vårt stasjonære laboratorium kan vi kontrollere målere. Dette blir utført av høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring.

 • Kalibrering av målere
 • Mottak/inntakskontroll
 • Stikkprøvekontroll
 • Kontroll av målere med mistanke om feil
 • Funksjonstest for AMS
 • Laboratoriet tilfredsstiller kravene i NS-EN ISO/IEC 17025
 • Vårt kalibreringslaboratorium er akkreditert av Norsk Akkreditering med CAL 043

Nedlastinger:

Vann og varme

Vi har lang erfaring fra måling, montasje og kontroll av vannbåren varme- og kjøleanlegg.

For vannmålere, varmemålere og kjølemålere kan vi tilby:
 • Innkjøp av målere.
 • Montasje og etterkontroll.
 • Innsamling av måleverdier.
 • Kontroll på laboratorium (eksternt).
 • Kontroll i felt.
 • Stikkprøvekontroll, periodiskkontroll, totalkontroll.

IoT

Sanntidsovervåkning av fjernvarmenettet.

 • Temperaturer tur/retur i vannstrøm
 • Romtemperatur- Utetemperatur
 • Flow vannstrøm
 • Vibrasjon og temperatur på pumper
 • Trykk
 • Regulering